CKC Drenthe

Christelijke Kindcentra Drenthe (CKC)
Kindcentra het Kompas is een autonome school, maar bevindt zich onder de paraplu van een stichting. Dit komt de kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van onze school ten goede.

Christelijke Onderwijsgroep Drenthe heeft 19 scholen onder haar verantwoordelijkheid in 4 Drentse gemeenten, te weten de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Midden-Drenthe. In totaal bezoeken ruim 3800 leerlingen de scholen. De scholen variëren van grote stedelijke scholen tot kleine plattelandsscholen.

Alle geledingen, te weten personeel, directieleden, College van Bestuur (CvB), Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, individuele medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht zetten zich in om binnen de school een prettige sfeer te creëren en ieder met zijn eigen karakter de school bestaanszekerheid te geven via COG Drenthe.  Er is een bestuursbureau waar het CvB is gehuisvest. Hier zitten ook een aantal stafmedewerkers en een secretariaat.

Meer informatie vindt u via www.ckcdrenthe.nl