Formulieren & documenten

Op deze pagina vindt u enkele formulieren en documenten van CKC Het Kompas Assen. Onder andere een aanmeldingsformulier voor het aanmelden van nieuwe leerlingen en een formulier voor het aanvragen van buitengewoon verlof.
Verlof wordt toegekend door de directie indien de aanvraag correspondeert met de criteria die de leerplichtwet stelt. Uw kind(eren) hebben dus verlof wanneer u over een ondertekend verlofformulier beschikt.

Documenten