Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

De MR is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Directie en MR staan voor hetzelfde belang, namelijk goed onderwijs op CBS het Kompas. De MR denkt mee over onderwerpen op het gebied van beleid. De bevoegdheden van de MR zijn door de overheid vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Zo kent de MR advies- en instemmings-rechten.

 

Samenstelling:

De MR van een basisschool bestaat zowel uit teamleden als uit ouders. Op die manier zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd.

De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders van de school.

De teamleden worden verkozen door het team.

 

Oudergeleding:                                                      

  • Martine Maris
  • Ingrid Wiepkema
  • Linda Wessels

 

Personeelsgeleding:

  • Marleen Mulderij
  • Jenny Arkema
  • Marike Bremmer

 

Vergaderingen:

De MR en directie overleggen ongeveer 7x per jaar. De data kunt u vinden in de jaarkalender van de school en op de jaarplanning van de MR. Daar ziet u ook welke onderwerpen alvast op de agenda staan. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de website onder het kopje "Formulieren en documenten --> Medezeggenschapsraad". Ook plaatst de MR een nieuwsbericht in de Nieuwsbrief na elke vergadering.

 

Wilt u iets inbrengen of heeft u een vraag? Dan kunt u ons aanspreken op school of mailen naar:  mr.kompas@cogdrenthe.nl