Identiteit

Christelijke school.
CKC Het Kompas is een Christelijke basisschool. Dat betekent dat wij in onze school de verhalen uit de Bijbel doorgeven aan de kinderen en dat we vanuit de boodschap die God ons via de Bijbel heeft gegeven, werken en leven. De kinderen worden dus vanuit een Christelijke levensvisie benaderd. Zo worden de kinderen door het vertellen van Bijbelverhalen in contact gebracht met de achtergrond en inhoud van het geloven.
Uiteraard wordt er ook aandacht geschonken aan andere levensbeschouwelijke stromingen. Door gezamenlijk te bidden, te zingen, gesprekken te voeren en Christelijke feesten te vieren, kunnen de kinderen zich een mening vormen over wat Christelijke normen en waarden betekenen.

Wij vinden de volgende waarden en normen belangrijk:

  • er heerst een goede pedagogische sfeer, waarbij leerkrachten hoge verwachtingen hebben van leerlingen;
  • de school is een gemeenschap voor kinderen, leerkrachten en ouders;
  • iedereen moet zich in de school thuis voelen;
  • er is respect voor elkaar en voor elkaars mening en opvattingen;
  • er is oog voor elkaars mogelijkheden en moeilijkheden;
  • we streven ernaar dat iedereen binnen de school tot zijn recht komt;
  • we zijn alert op discriminatie en pesten en werken aan het voorkomen hiervan.

 

Identiteit
Ook niet gelovigen en anders gelovigen zijn van harte welkom op onze Christelijke school. Voorwaarde is dat onze levensopvatting zowel door kinderen en ouders geaccepteerd en gerespecteerd wordt. In de praktijk betekent dit dus actieve deelname aan alle activiteiten die onze Christelijk identiteit met zich mee brengt.

Beleidsplan
In ons beleidsplan “aanname, schorsing en verwijdering van leerlingen” hebben wij beschreven hoe wij handelen bij de toelating van nieuwe leerlingen. U kunt dit plan desgewenst inzien op school.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.