Ons onderwijs

CKC Het Kompas werkt aan een dynamisch, vernieuwend, professioneel en attractief onderwijsprogramma. Daarnaast is CBS het Kompas een school waar een fijne, veilige en gezellige werksfeer heerst. Dit realiseren wij door ’s morgens hoofdzakelijk te werken aan cognitieve vaardigheden zoals lezen, taal en rekenen. Deze lessen worden in alle groepen gelijktijdig gegeven, waardoor de uitwisseling van leerlingen binnen de groepen éénvoudig te realiseren is.

Wij hebben op onze school een vorm van het continurooster, namelijk een vijfgelijke dagen model met schooltijden van 8:15 uur tot 13:45 uur. Dit houdt in dat we met de kinderen lunchen op school in de klas. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt. Hierover kunt u ook lezen in onze schoolgids.

Uitgangspunten:

 • We proberen uit elk kind te halen wat er in zit.
 • Leren is niet alleen een individueel, maar ook een sociaal proces.
 • Kinderen moeten leren om zelfstandig te werken.
 • De doorgaande lijn in de ontwikkeling moet goed bewaakt worden.
 • Basis voor differentiatie en organisatie is het GIP-model. Meer informatie hierover vindt u verderop op deze pagina.
 • Differentiatie zoveel mogelijk via effectieve instructie en verdieping/verrijking.
 • Eigen leerlijn alleen als het echt niet anders kan.
 • Waar nodig en mogelijk groepsoverstijgend met niveaugroepen werken.
   
 


 

In de middag.
In de middag werken we voornamelijk aan wereldoriëntatie, creatieve- en muzikale vorming en spelen sociale omgangsvormen, ICT en overige vakgebieden een hoofdrol. Alle betrokkenen hebben het naar hun zin en voelen zich veilig en gewaardeerd. Het onderwijs wordt op maat aangeboden en de verwachtingen zijn hoog.

Leerlingenzorg in een notendop 
Ieder kind krijgt de aandacht die het nodig heeft, maar sommige kinderen hebben extra aandacht en/of speciale hulp nodig. Deze extra hulp kan worden gegeven door de leerkracht of door de onderwijsassistenten. Deze onderwijsassistenten zijn een flink aantal uren per week op school om kinderen apart te helpen met die lesstof waarmee ze moeite hebben.

Handelingsplan
De hulp wordt geboden wanneer de toetsresultaten hiertoe aanleiding geven. Wij hanteren een handelingsplan, waarin exact staat beschreven wat het probleem is, hoe daar aan gewerkt zal worden, door wie de hulp wordt aangeboden en wanneer het resultaat van de extra hulp geëvalueerd gaat worden.

Digitaal leerlingzorg- en volgsysteem
Ons digitale leerlingzorg- en volgsysteem is conform de meeste recente richtlijnen opgebouwd en biedt u, uw kind en ons een uitstekende leidraad om de leerlingenzorg mee te realiseren. 

Welbevinden is een voorwaarde om te kunnen leren
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Daar wil de school toe bijdragen.
Hier volgen een paar voorbeelden:

 • het aanbieden van passende leerstof, zodat het kind succes ervaart;
 • het tonen van respect voor elkaar;
 • het aandacht geven aan en trainen van sociale vaardigheden 
 • het voorkomen van pestgedrag;
 • het werken met duidelijke school- en klassenregels in samenspraak met de kinderen;
 • het waarderen van initiatieven van kinderen;
 • het creëren van een sfeer waarin leerlingen, leerkrachten en ouders open en betrokken communiceren (kringgesprekken, spreekavonden, informatieavonden).

 

Het GIP model
Aangezien de verschillen tussen de kinderen van één leeftijdsgroep steeds groter worden, bezinnen wij ons voortdurend op de vraag op welke wijze de zorg voor de kinderen kan worden verbreed en hoe de kwaliteit van het onderwijs kan worden verbeterd. Om deze doelen te bereiken hebben we gekozen voor het  GIP-model om nog meer vorm te kunnen geven aan adaptief onderwijs.

Het GIP-model is een onderwijsmodel voor de zelfstandigheidvorming van kinderen. Het belangrijkste doel is om de leerling minder afhankelijk te maken van de leerkracht en het zelfvertrouwen van de leerling te vergroten. Op deze manier komt er tijd vrij voor de leerkracht, zodat hij/zij kinderen met specifieke hulpvragen verder kan helpen.

Voorspelbaarheid, omgaan met uitgestelde aandacht, systematisch contact en een goede planning spelen hierbij een rol. In een later stadium richt de aandacht zich ook op: leerlingen meer greep laten krijgen op het eigen gedrag, leerlingen leren problemen zelf op te lossen en leren samen te werken. Het is een onderwijsmodel dat voor alle vakken toepasbaar is. Er wordt in fases van onderaf opgebouwd en naar boven toe uitgebreid. Vanuit een goede organisatie werken we de fases verder uit. Voor de leerlingen zijn de GIP doelen zichtbaar opgehangen in het klaslokaal. Onder "formulieren en documenten" kunt u de GIP doelen voor de leerlingen vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.