Ons team

Leerkrachten hebben direct contact met de kinderen en zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse onderwijs, de sfeer in de groep en de resultaten. Onze leerkrachten zijn enthousiast, en goed opgeleid. Naast het verzorgen van aantrekkelijk onderwijs, zijn zij belast van tal van andere zaken die raakvlakken hebben met de school, het onderwijs en de organisatie, zoals het organiseren van vieringen, het rapporteren naar ouders, het opleiden van stagiaires enz.

Onderwijsassistenten spelen een belangrijke rol binnen onze school. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de dagelijkse gang van zaken en vervullen een belangrijke rol binnen en buiten de klas. Hierbij kunt u denken aan het begeleiden van kinderen, ondersteuning bij leerproblemen, het voorbereiden van activiteiten, correctiewerk, e.d.

Onderwijsondersteunend personeel is een “must” om tijd en energie over te kunnen houden voor het voorbereiden van de lessen, het voeren van een gedegen beleid en oog hebben voor de mensen in de school. CKC Het Kompas beschikt gelukkig over onderwijsondersteunend personeel. Zo hebben we in onze school een conciërge en een administratief medewerker die bij veel werkzaamheden worden ingezet.

De Intern Begeleider (IB-er) is degene die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg op onze school. De IB-er bewaakt de ontwikkelingsvoortgang van de kinderen door regelmatig de toetsresultaten van de kinderen door te nemen en ze te bespreken met de leerkrachten.

De directie is eindverantwoordelijk voor alles wat zich in en rondom de school afspeelt. De directie bestaat uit een directeur die vijf dagen per week aanwezig is. Twee dagen per week is er een adjunct-directeur werkzaam op Het Kompas. Bij vragen of problemen kunt u zich elke morgen tussen 8.30 en 9.00 uur tot de directie wenden. U kunt ook een afspraak maken voor een ander tijdstip. We rekenen erop dat u altijd eerst in gesprek gaat met de groepsleerkracht. Deze kent uw kind immers het beste.
Naast deze werkzaamheden is de directeur van Het Kompas ook locatieleider van de MFA Marturia. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.