Onze doelstellingen

De doelen die wij o.a. voor ogen hebben
In de eerste plaats brengen wij kinderen de kennis en vaardigheden bij die door het Ministerie van Onderwijs worden voorgeschreven in de “Kerndoelen voor het basisonderwijs”. Hierbij is ons hoofddoel om kinderen op een prettige manier naar een voor hen maximaal niveau te brengen.

Daarnaast heeft de school ook een opvoedkundige taak. Op Het Kompas leren wij de kinderen vanuit de Bijbelse grondslag om te gaan met normen en waarden, respect te hebben voor andere mensen en hun culturele achtergrond. Wij willen ze ook leren om op een goede manier om te gaan met de omgeving waarin ze leven.
Wij zijn van mening dat dit alles het beste lukt als kinderen goed in hun vel zitten. Daarom kijken wij naar elk kind afzonderlijk. Op onze relatief kleine school, is dat gelukkig goed mogelijk. Wij streven ernaar om onze leerlingen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs.

In de praktijk streven wij  de onderstaande doelen na:

  • De kinderen op onze school gaan met plezier naar school en voelen zich daar veilig en gerespecteerd;
  • Onze school voldoet aan de kerndoelen voor het basisonderwijs zoals vastgelegd in de wet primair onderwijs;
  • Wij leren onze leerlingen verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en anderen en om samen te werken;
  • Wij leren onze kinderen zelfstandig te werken en taken te plannen;
  • Onze school biedt voldoende ruimte en aandacht voor die kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben;
  • Wij leren onze leerlingen kritisch te zijn op hun presteren;
  • Wij leren onze leerlingen om te gaan met de computer.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.