Ouderraad

De functie van de ouderraad
De ouderraad wil graag een klankbord zijn voor de ouders. Ouderraadsleden zijn beschikbaar als aanspreekpunt voor ouders over algemene schoolse zaken. Samen met de medezeggenschapsraad (MR) wil de ouderraad het contact tussen ouders en de school bevorderen en onderhouden. Zij kunnen uw vragen en/of opmerkingen meenemen naar het team, de directie en/of MR.

De taken van de ouderraad
De ouderraad vergadert één keer per maand.
De taken van de ouderraad zijn onder andere:

  • Het (mede-) organiseren van activiteiten binnen en buiten het lesprogramma van de school. Alle activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie van de school;
  • Het geven van adviezen aan de medezeggenschapsraad als geheel, aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad of aan de directie van de school over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan;
  • Het beleggen van vergaderingen met de ouders en het leiding geven aan de vergaderingen met de ouders die door de ouderraad zijn belegd;
  • Het verzorgen van ondersteuning van ouders in hun contacten met de school.
     

Samenstelling van de ouderraad

Marleen Mulder (voorzitter) Marthijn Wolting (penningmeester). Willy Spoelman, Kirstie Willems, Astrid Timmer, Jordy Ausema en Franciska Oostingh. Irma Brouwers en Marielle Woltjer zijn lid namens het team.

 

contact: or.hekompas.assen@ckcdrenthe.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.