Ziek melden en verlofaanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek: Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind.  

Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd. Het ziekmelden van een kind kan telefonisch via 0592-354234. Degene die de telefoon opneemt geeft de ziekmelding meteen door aan de groepsleerkracht. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en maakt niemand zich onnodig zorgen.  

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Een uitzondering vormt de situatie waarbij 1 x per schooljaar extra vakantieverlof verleend wordt op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. In de praktijk wordt deze regeling nauwelijks toegepast, omdat een aansluitende vakantie van twee weken ook bijvoorbeeld in de kerstvakantie kan worden opgenomen. Als u zonder toestemming uw kind thuis laat blijven of eerder/langer op vakantie gaat, is de directie verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er een procesverbaal wordt opgemaakt, op grond waarvan de rechtbank u een boete kan opleggen. Een verlofformulier vindt u op de hier. 

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:  


Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim  

• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;  

• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;  

• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven. Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.