PBS

Wat is PBS?

Schoolwide Positive Behavior Support, of kort gezegd PBS, is een benadering, afkomstig uit de Verenigde Staten, die inmiddels op duizenden scholen in verschillende landen wordt toegepast. Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle kinderen, dat het leren bevordert. PBS is als een paraplu die alle losse schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben met elkaar verbindt en samenhang brengt in de activiteiten. PBS is gebaseerd op een grote hoeveelheid onderzoeken naar aanpakken die goed werken bij gedrag en gedragsproblemen. Het is geen kant-en-klare-methode, maar een model dat rust op vijf pijlers. Met elkaar geven die richting aan het proces in de school. Dat kan per school verschillend zijn, afhankelijk van de visie, de cultuur en de achtergronden van kinderen, ouders en leraren.

Kinderen ontwikkelen zich het beste wanneer ze zich gewaardeerd en gezien voelen. PBS werkt structureel aan een positieve omgeving. Het team van CBS het Kompas is in schooljaar 2014-2015 begonnen aan een PBS training die drie jaar duurt.

De 5 uitgangspunten van PBS

De hele school werkt vanuit dezelfde waarden. Het Kompas ziet als belangrijkste waarden: respect, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;

 • ​Helder maken wat wij als opvoeders van kinderen verwachten en positief gedrag belonen;
 • ​Met PBS kun je heel veel probleemgedrag voorkomen;
 • We werken samen met ouders en mensen uit de zorg (Yorneo, schoolmaatschappelijk werk e.d.);
 • ​Met PBS verzamelen we structureel gegevens over incidenten. Op basis daarvan kunnen we beter beslissen welke besluiten we moeten nemen.

Met deze aanpak is 80-90% van de kinderen geholpen. Dat noemen we ‘de groene basis’. 5-10% van de kinderen heeft nog wat extra ondersteuning of herhaling nodig. Dit is vergelijkbaar met het nog eens uitleggen van b.v. moeilijke sommen. Voor 1–5 % van de kinderen is individuele hulp noodzakelijk. Aangezien de lijnen met de zorg kort zijn kan dat snel en effectief. Maar altijd in samenwerking met de ouders!

De principes van PBS

Heb heldere verwachtingen (zeg wat je wél wilt).

Een 'wat mag niet boodschap' is niet altijd duidelijk, want wat mag dan wél? Wat een verwarring; als je met z’n tweeën achter elkaar aan loopt en de achterste geeft een niet-boodschap aan de voorste; niet rechtsaf…moet ik dan links of achteruit of..?? En als ik niet mag rennen…mag ik dan wel springen.

 • ​Leer gedrag aan. Geef gedragslessen.
 • Bekrachtig goed gedrag.
 • Minimaliseer aandacht voor ongewenst gedrag.
 • Heb heldere consequenties voor onacceptabel gedrag.
 • Alle leerkrachten leren dezelfde PBS-taal te spreken.
 • De waarden worden vastgesteld.
 • Alle ruimtes werden besproken en er wordt afgesproken wat we van de kinderen verwachten. Een matrix geeft deze afspraken weer.
 • Er worden gedragslessen gemaakt en gegeven, er wordt geoefend met de reactieprocedure (hoe reageert een leerkracht op ongewenst gedrag).

​Het toezicht op het plein is verbeterd door zichtbaarheid van de pleinwacht (gele hesjes) en actiever toezicht houden (rondlopen en actief contact met kinderen maken).

In februari 2016 hebben wij in alle ruimtes en klaslokalen kaarten opgehangen waarop onze PBS afspraken staan. In iedere groep bespreken en herhalen wij deze afspraken en regels. Kinderen kunnen een muntje verdienen als zij goed gedrag laten zien. Wanneer een groep een x aantal muntjes heeft verdiend, verdienen zij een groepsbeloning.

In het derde trainingsjaar komen de gele en rode interventies meer aan de orde.
In de tussentijd blijven we alert op pestgedrag en onacceptabel gedrag. We zoeken in zo’n geval contact met ouders en maken duidelijk waar onze grenzen zijn.

We gaan voor een veilige school, waar iedereen graag komt en waar alle kinderen zich kunnen ontwikkelen!

Heeft u vragen over PBS op school of thuis, kom dan gerust langs!

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.